Woda jest przyszłością – start międzynarodowej kampanii

Nauka i rozwój

Przed 2025 rokiem zabraknie wody, by wyprodukować wystarczającą ilość żywności dla wszystkich ludzi na świecie.

Problem dotyczy również Polski. Dziś startuje międzynarodowa kampania #WodaJestPrzyszłością.

22 marca w Światowy Dzień Wody ma miejsce inauguracja ogólnoeuropejskiej kampanii #WodaJestPrzyszłością, która jest częścią międzynarodowego projektu People&Planet, w którym bierze udział 9 krajów partnerskich (Portugalia, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, Niemcy, Rumunia, Hiszpania i Wyspy Zielonego Przylądka).

Kampania ma na celu z jednej strony zwrócić uwagę na problem związany z niedoborem wody, a z drugiej strony wyposażyć w narzędzia do przeciwdziałania kryzysowi wodnemu. Problem związany z deficytem wody nie jest odległy i dotyczy także Polski.

W Światowy Dzień Wody w największych stacjach TV w Europie oraz w naszych mediach społecznościowych, rozpocznie się kampania spotowa, zwracająca uwagę na kondycję wód powierzchniowych i podziemnych, produkcję żywności w odniesieniu do zasobów wodnych oraz problem niedoboru wody.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości i uwrażliwienie na problemy związane z niedoborem wody, a co za tym idzie, mobilizacja społeczeństwa i decydentów politycznych w walce z problemem malejących zasobów wody na świecie.

2022 rok przypada na Europejski Rok Młodzieży, więc nie przez przypadek to właśnie w tym roku startuje ta kampania. W planach obchodów są liczne warsztaty dla młodzieży oraz powstanie wodnej bazy wiedzy w postaci strony waterofthefuture.org

Niestety Polska również jest w grupie państw, którym grozi deficyt wody.

Wpływa na to wiele czynników, do najważniejszych należą:

Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie rzek oraz eutrofizacja Bałtyku, czyli przeżyźnienie morza. Więcej informacji znajdziecie w naszej nowej publikacji „Woda na wagę złota, czyli co warto wiedzieć o kryzysie wodnym i jak jemu przeciwdziałać?”.

Woda to przyszłość, kampania społeczna

WAŻNE – Kontekst kampanii #WodaJestPrzyszłością.

Zmiana klimatu postępuje w bezprecedensowym tempie, przy czym średnia globalna temperatura wzrasta nawet o 1,2 °C (w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej) i ma niszczący wpływ na ekosystemy Ziemi i dostęp do podstawowych zasobów, takich jak woda;

  • Woda pokrywa około 70% powierzchni Ziemi. Jednak tylko 3% tych zasobów to słodka woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, a duża jej część jest uwięziona w polarnych czapach lodowych i lodowcach;
  • Do tego niedoboru dochodzi nadmierna konsumpcja: globalnie zużycie wody wzrasta o około 1% rocznie od lat 80. w wyniku wzrostu populacji, rozwoju gospodarczego i zmieniających się wzorców konsumpcji;
  • Od 1900 r. szacowana jest utrata od 64% do 71% naturalnych terenów podmokłych planety z powodu działań człowieka;
  • Podczas pandemii 3 na 10 osób nie było w stanie umyć rąk z powodu braku dostępu do wody;
  • Około 80% ścieków przemysłowych i komunalnych jest odprowadzanych do środowiska bez uprzedniego oczyszczenia; oczekuje się, że jakość wody pogorszy się w nadchodzących dziesięcioleciach;
  • Jeśli obecne trendy się potwierdzą, do 2030 r. 1,6 miliarda ludzi nie będzie miało dostępu do bezpiecznej wody pitnej w domu; niedobór wody mógł doprowadzić do wysiedlenia nawet 700 milionów ludzi, dotykając wszystkie kontynenty.